Els Informatius de Televisió Valenciana renoven la seva imatge
12.01.2007